ඉඳින්...."මමත් බයයි උඹ වගේම
පිලිසරණක් නැති මේ නපුරු ලෝකයට
ආදරේ කරපන් ඒ වුනත් හැමෝටම
පිලිසරණක් වෙන්න පිලිසරණක් නැතිවුන්ට
ඒත්.....
පරිස්සමෙන්.....
උන් හදයි නැගිටින්න 
උඹවත් පාගගෙන කවදහරි දවසක
සුදු අදින හැම කෙනාම
මුනිවත රකින් නෑ හැබෑවටම.....
පුංචිකම ලස්සනයි උඹේ හිතට
මම දන්නෙ එච්චරයි උඹ ගැන
මම තරන් උඹ ගැන දන්න
තව කවුරුත් එන්නවද උඹට?
බයවෙන්න එපා...
දාල යන්නෙ නෑ කවදාවත්ම
මම ඉන්නව උඹත් එක්ක
කවුරු නැතිවුනත් උඹව බලාගන්න
ඉඳින්...."
හිතට කතාකරපු හැමදවසකම
හිත කෑගැහුව්වෙ එහෙමයි මට...


No comments:

Post a Comment